Projeler ve Uluslararası Ağlar

Projeler ve Uluslararası Ağlar

ESSI Sosyal İnovasyon İçin Avrupa Desteği Projesi

Horizon 2020 programı kapsamında desteklenen ve İtalya’nın Emilia Romagna bölgesi Kalkınma Ajansı olan ERVET koordinatörlüğünde yürütülen ve Kasım 2017 ile Ekim 2018 arasında uygulanacak olan Sosyal İnovasyon İçin Avrupa Desteği Projesi 4 ana amaca odaklanmaktadır;

  1. Avrupa’daki sosyal işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli inovasyon desteğinin verilmesi
  2. Mevcut sosyal inovasyon destekleme araçlarının tartışılması ve özellikle sosyal işletmelerin bilgi ve iletişim teknolojileri yolu ile rekabetçi yapılarının güçlendirilmesi, inovatif finans fırsatlarına erişimlerinin artırılması, yeni sosyal sorunlara yönelik faaliyet gösterilmesi, değer zinciri yaratılması ve uluslararasılaştırma
  3. Kamu ve özel sektör işbirliği ile tasarlanacak yeni sosyal inovasyon yaklaşımlarının tartışılması
  4. İlgili diğer kalkınma ajansları ve aktörlere proje çıktılarının yaygınlaştırılması

Avrupa’da benzer kalkınma ajansları arasında bir ortaklık yapısını da güçlendirmeyi amaçlayan projede Ankara Kalkınma Ajansı ile birlikte

  • IVACE - Instituto Valenciano De La Competitividad Empresarial (İspanya),
  • ERVET - Emilia Romagna Valorizzazione Economica Territoria Spa (İtalya)
  • Kainuun Etu Ltd. (Finlandiya)

Ortak olarak yer almaktadır.