SGA Çalışma Grupları

 Mevzuat, eğitim ve farkındalık, sosyal etki ve sosyal finansman çalışma grupları faaliyetler yürütmektedir.

 

Mevzuat Çalışma Grubu

Sosyal girişimcilik alanında mevzuat ihtiyaçlarının ortaya konulması ve analiz edilmesi

Mevcut mevzuat altyapısının incelenmesi

Yurtdışındaki mevzuat çalışmalarının araştırılması ve

Konu ile ilgili raporlar hazırlanması ve

Savunuculuk faaliyetleri yürütülmesini amaçlamaktadır.

 

Finansman Çalışma Grubu

Sosyal girişimlerin finansa erişimde yaşadığı sorunların analiz edilmesi,

Finansa erişim konusunda mevcut altyapının incelenmesi,

Fon geliştirilmesi amacıyla savunuculuk faaliyetleri yürütülmesi,

Ulusal ve uluslararası finansa erişim seçeneklerinin araştırılması,

Sosyal girişimcilik alanında dünyada yer alan finansman modellerinin incelenmesi,

Araştırmalar sonucunda raporlar hazırlanarak ilgililere sunulmasını amaçlamaktadır. 

 

Eğitim ve Farkındalık Çalışma Grubu

Sosyal girişimcilerin eğitim ihtiyaçlarının analiz edilmesi,

Eğitim ihtiyaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası incelemeler ile eğitim önerilerinin ortaya konulması,

Sosyal girişimcilik alanında farkındalık yol haritası oluşturulması ve

İlgili kurum ve kuruluşlar ile görüşülerek farkındalık çalışmaları yürütülmesi amaçlamaktadır.

 

Sosyal Etki Çalışma Grubu

Sosyal etki alanında farkındalığının arttırılması,

Sosyal etki ölçüm metodolojisinin oluşturulması ve

Sosyal etki analizlerinin yapılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.