Sosyal Girişimcilik

Sosyal Girişimcilik

Sosyal girişimcilik, sosyal sorunları; bir hizmet, ürün veya model geliştirerek çözmeyi hedefleyen girişimciliktir. Sosyal girişimler, sosyal amaçlarını gerçekleştirmek için gelir ve kâr elde edebilirler, ancak ticari girişimlerden farklı olarak kâr payı dağıtmazlar. Elde ettikleri kârı amaçlarına yatırırlar. Sosyal girişimlerde, rekabet değil; kalıcı sosyal etki, sürdürülebilirlik ve dayanışma esastır.

Neden Sosyal Girişimcilik?

 • Sosyal fayda yaratır,
 • Sosyal sermayeyi güçlendirir,
 • Yenilikçi ve sürdürülebilir iş modelleri ortaya çıkarır,
 • Teknoloji ve inovasyonun kullanımını destekler,
 • İstihdamı arttırır,
 • Çevrenin korunması, eşitlik, sosyal içerme gibi değerleri göz önünde bulundurur.

Neler Sosyal Girişim Örneğidir?

 • Finansmana erişmekte güçlük çeken kişilere mikro kredi veren iktisadi işletmesi olan bir vakıf
 • Engelli bireylerin istihdam edilmesi amacıyla kurulmuş bir işletme
 • Yenilenebilir enerji alanında ürün üreten ve kârı ile gelişmekte olan bölgelerde temiz enerji üretimi ve kullanımına yatırım yapan bir şirket
 • Ebeveynler tarafından çocuklarına eğitim vermek amacıyla kurulmuş kâr amacı gütmeyen bir eğitim kooperatifi

Neler Sosyal Girişim Örneği Değildir?

 • Yıllık kârının bir kısmını sosyal sorumluluk projelerine ayıran bir şirket
 • Kârını hissedarlarına dağıtan ve engellilere yönelik hizmet veren bir rehabilitasyon merkezi
 • Dezavantajlı gruplar için bağış toplayan bir dernek ya da vakıf
 • Ortaklarının yüksek gelir elde etmesi amacıyla kurulmuş bir kadın kooperatifi

Sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik ekosistemi içinde farklı türlerde yapılar bulunmaktadır. Bu yapılar birbirleri ile etkileşim içindedir ve ekosistem içinde farklı fonksiyonları yerine getirirler:

Türkiye’de bir sosyal girişim;

 • Dernek, vakıf ya da bunların iktisadi işletmesi,
 • Kooperatif,
 • Şirket ya da bunların kombinasyonu olan melez bir yapı olabilir.