Sosyal İnovasyon

Sosyal İnovasyon

Sosyal inovasyon, toplumsal sorunlara yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirilmesi ile sosyal ihtiyaçların karşılanması için fikir, ürün, hizmet ya da model üretme ve uygulama süreçleri olarak tanımlanabilir. Sosyal yeniliği gerçekleştirenler bireyler, şirketler, kamu kurumları ya da STK’lar olabilir.

Sosyal inovasyon son 10 yıldır giderek artan bir ivmeyle önemli bir etki ve araştırma alanı haline gelmiştir. Bilgi teknolojilerinin geldiği nokta ve geniş çaplı yurttaş katılımının bu teknolojiler sayesinde mümkün olması sivil toplum sektörü dahil tüm sektörlerin işleyişinde ve problem çözme yaklaşımlarında önemli değişiklikleri tetiklemiş ve sosyal inovasyon tartışmalarına hız kazandırmıştır.

Neden Sosyal İnovasyon?

  • Sürdürülebilir ve yeni çözümlerle sosyal ya da ekonomik alanlarda karşılanamayan ihtiyaçları karşılayarak toplumsal fayda üretir.
  • Ölçeklendirme ve tekrar edilebilme ile sistemli ve pozitif sosyal değişim yaratır.
  • Alternatiflerle karşılaştırıldığında daha basit ve daha ucuz ürün ve hizmet sunar.

Neler Sosyal İnovasyon Örneğidir?

  • Emisyonların azaltılması için ekonomik teşviklerin kullanıldığı bir hava kirliliği kontrol programı
  • Çiftçilerin düzenli bir gelir elde etmeleri, sosyal ve çevre standartlarının sağlanması için kahve, çikolata, şeker gibi ürünlerin ticaret standartlarının oluşturulduğu adil ticaret uygulamaları
  • Dünyanın her yerinden insanların ücretsiz ya da uygun ücretlerle prestijli üniversitelerin eğitim programlarından yararlanmasına olanak veren çevrimiçi ya da uzaktan eğitim programları
  • Topluma yararlı hizmet ve ürünlerin üretilmesi için ortak/kitle fonlama mekanizmaları
  • Yoksulların finans araçlarına erişimlerinin sağlanması için oluşturulmuş olan mikro-kredi mekanizmaları