Sosyal Menü

Sosyal Etki

Sosyal Etki   Sosyal etki, bir müdahalenin (proje/program/uygulama/faaliyet) toplumda yarattığı sosyal ya da çevresel değişimdir. Sosyal etki ölçümü ise müdahalenin yaratacağı varsayılan değişimi yaratıp yaratmadığını anlamak amacıyla, bu uygulamanın etkilediği kişi ve grupların da (paydaş) sürece dâhil edilerek ...

Devamını Oku

Sosyal Girişimcilik

Sosyal Girişimcilik Sosyal girişimcilik, sosyal sorunları; bir hizmet, ürün veya model geliştirerek çözmeyi hedefleyen girişimciliktir. Sosyal girişimler, sosyal amaçlarını gerçekleştirmek için gelir ve kâr elde edebilirler, ancak ticari girişimlerden farklı olarak kâr payı dağıtmazlar. Elde ettikleri kârı ...

Devamını Oku

Sosyal Sorumluluk

Sosyal Sorumluluk Sosyal sorumluluk, işletmelerin kâr güden faaliyetleri dışında toplum yararına faaliyetleri yerine getirmeleri fikri üzerinde temellenmiştir. Sosyal sorumluluk faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi, sosyal fayda yaratılmasını ve sosyal inovasyon girişimleri ile sosyal girişimcilerin fonlanması sağlay ...

Devamını Oku

Sosyal İnovasyon

Sosyal İnovasyon Sosyal inovasyon, toplumsal sorunlara yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirilmesi ile sosyal ihtiyaçların karşılanması için fikir, ürün, hizmet ya da model üretme ve uygulama süreçleri olarak tanımlanabilir. Sosyal yeniliği gerçekleştirenler bi ...

Devamını Oku

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Sürdürülebilirlik; hem yerel hem de global ölçekte yaşanan kapsamlı dönüşümler, teknolojik ve sosyal gelişmeler, çevresel riskler ve tehditler karşısında geleceğe hazır olma kapasitesi olarak tanımlanabilir. Günümüzde çoğunlukla doğal kaynakların gelecek nesillere ...

Devamını Oku

Sosyal Ekonomi

Sosyal Ekonomi Sosyal ekonomi; kooperatiflerin, sosyal girişimlerin, vakıfların, derneklerin ve kâr amacı gütmeyen şirketlerin oluşturduğu bir yapıdır. Avrupa Birliği ülkelerinde, toplam işletmelerin %10’unu oluşturan 2 milyona yakın sosyal işletme bulunmakta ve bu işletmelerde 11 milyon kişi istihdam edilmektedir. Sosyal ekonomiye dâhil ...

Devamını Oku

Sosyal Kooperatifçilik

Sosyal Kooperatifçilik Kooperatifler ve sosyal kooperatifler sosyal girişimcilik ekosistemi içindeki önemli aktörlerdir. Kooperatifler genel olarak ortak ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaç ve istekleri müşterek sahip olunan ve demokratik olarak kontrol edilen bir işletme yoluyla karşılamak üzere gönüll&uu ...

Devamını Oku