Sosyal Sorumluluk

Sosyal Sorumluluk

Sosyal sorumluluk, işletmelerin kâr güden faaliyetleri dışında toplum yararına faaliyetleri yerine getirmeleri fikri üzerinde temellenmiştir. Sosyal sorumluluk faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi, sosyal fayda yaratılmasını ve sosyal inovasyon girişimleri ile sosyal girişimcilerin fonlanması sağlayabilmektedir.

Ankara Kalkınma Ajansı da özel sektörün konu ile ilgili farkındalığının artırılması ve sivil toplumun projelerinin hayata geçirilmesinin sağlanması için 2016 yılında Sosyal Sorumluluk Platformu’nu kurmuştur.  Sosyal Sorumluluk Platformu (SSP) sosyal sorumluluk projelerine kaynak ayıran veya ayırma potansiyeli olan ve doğru proje ortağını arayan şirketler ile kamu kurumlarını, faaliyet gösterdikleri alanlarda uzmanlığa sahip ve  destek arayan sivil toplum kuruluşları ile bir araya getirmektedir. Bu şekilde taraflar arasındaki iletişimi kolaylaştırmayı ve böylece sosyal sermayeyi güçlendirmeyi amaçlayan yeni ve güçlü bir etkileşim platformudur. 2017 yılındaki süreç içerisinde 27 projenin tanıtım filmleri çekilerek sponsor bulmaları için çalışmalara başlanmış ve 10 projenin sponsor kurumlarla sözleşmeleri imzalanarak uygulamaya başlamaları mümkün olmuştur. Platformun faaliyetleri www.sosyalsorumluluk.org.tr adresinden takip edilebilmektedir.