Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik; hem yerel hem de global ölçekte yaşanan kapsamlı dönüşümler, teknolojik ve sosyal gelişmeler, çevresel riskler ve tehditler karşısında geleceğe hazır olma kapasitesi olarak tanımlanabilir. Günümüzde çoğunlukla doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılabilmesi olarak algılanmaktadır.

Genel anlamı ile sürdürülebilir kalkınma ise yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için gerekli eylemlerin yerine getirilmesi, kurumsal dönüşümlerin gerçekleştirilmesi ve bu amaca hizmet edecek sağlıklı bir ekosistemin oluşturulması ile mümkün olmaktadır.

Sürdürülebilirlik; elimizde kaynakların tümünü dengeli ve verimli bir biçimde kullanmayı ve bu çerçevede gelecek nesillerin de ihtiyaçlarını göz önünde tutmayı gerektirir.

2015 yılında yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) ile sürdürülebilirlik konusundaki farkındalık giderek daha da artmıştır. Ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik olmak üzere temelde 3 ayak üzerinde yükselen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri şu şekildedir: